SÅ HÄR GÅR DET TILL

Så här går det till när du gör en beställning på ILLUSTRATIONSRITNINGEN
– det kompletta paketet


Före besöket skickar jag min checklista. Ifylld ringar den in era behov och önskemål och sätter ord på vad ni tycker om/ogillar i en trädgård. Checklistan använder jag som underlag när jag sedan ritar.

Se också till att skaffa en situationsplan (en tomtritning) från kommunen eller lantmäteriet, helst med skala 1:100, så spar vi mättid.

På plats i er trädgård vandrar vi runt, känner in och diskuterar fram lösningar. Vissa förslag kommer direkt, andra värks fram på ritbordet. Två-tre timmar brukar ett besök ta och det avslutas alltid med kontrollmätning och bilder för minnet. Därefter börjar jag rita.

Jag ritar för hand på ett A3-ark i den största skalan pappret tillåter (oftast 1:100). Jag börjar med illustrationsritningen. Tomtgränserna, de olika byggnaderna och alla funktioner ritas in, allt skalenligt i rätt proportioner. Att sitta med alla mått i ett ovanifrån-perspektiv hjälper mig att se lösningarna. Här tänker jag också in de olika materialvalen.  Jag ritar in växterna, så som trädgården ser ut efter fem-tio år.

En planteringsplan preciserar placeringen och omfånget av varje växtsort. Till planteringsplanen kopplas en växtlista med bland annat växtnamn på svenska och latin, antal och planteringsavstånd. Denna kan man sedan använda som underlag vid inköp av växterna.

Till sist färglägger jag illustrationsritningen och sammanfattar mina tankar i en beskrivande text där ni guidas genom er nya trädgård.

Alla handlingar printas ut och skickas med posten, samt en digital version per e-post.

Se fler tjänster under fliken tjänster & pris.